Serwis Internetowy Miasta Pińczów

Osobowość Roku Gminy Pińczów

29 komentarzy

Sesja Rady Miejskiej 

19 kwietnia 2017 | pinczow.com.pl, | Wyświetleń: 399

Otwarcie sesji nastąpi w dniu 26 kwietnia 2017 roku /środa/ o godz. 10-tej w sali teatralnej Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury w Pińczowie przy ulicy Piłsudskiego 2 A.

Projekt porządku obrad przewiduje :

 1. Otwarcie sesji
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku dziennego obrad.
 4. Przyjęcie protokołu   Nr XXX/2017 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 16 marca 2017 r.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów w okresie między sesjami.
 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmian w budżecie Gminy Pińczów na 2017rok,
  2. zmieniająca uchwałę w sprawie   Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Pińczów na lata2017-2031,
  3. wyrażenie zgody na przystąpienie do realizacji projektu partnerskiego w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, oś priorytetowa 6 ,, Rozwój miast?, działanie 6.5 ,,Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich?,
  4. przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Skrzypiów w Gminie Pińczów,
  5. uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pińczów,
  6. wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości ,
  7. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy,
  8. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy,
  9. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy,
 7. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Pińczów za 2016 rok.
 8. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki ,,Wodociągi Pińczowskie? Spółka z o.o. w Pińczowie w roku obrotowym 2016.
 9. Sprawozdanie z działalności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o .o w Pińczowie za 2016 rok.
 10. Zapoznanie z oceną zasobów pomocy społecznej dla Gminy Pińczów na 2016 rok.
 11. Rozpatrzenie wyników kontroli działalności Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie w roku 2016 przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w dniu 27 lutego 2017 r. i przyjęcie zaleceń pokontrolnych.
 12. Rozpatrzenie wyników kontroli działalności Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Pińczowie w 2016 roku przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w dniu 27 marca 2017 r. i przyjęcie zaleceń pokontrolnych.
 13. Interpelacje i zapytania radnych.
 14. Informacje, komunikaty, wolne wnioski.
 15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 16. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Radkiewicz

6 odpowiedzi na “Sesja Rady Miejskiej ”

 1. Kuul napisał(a):

  Panie Burmistrzu a kiedy będzie konkurs na stanowisko dyrektora PSCK bo chyba kończy się kadencja? Jak to wygląda w w świetle przepisów?

 2. jk napisał(a):

  Będzie ciekawie we wszystkich konkursach. Z góry ustawione tak, jak zbliżające się wybory na dyrektorów np.ZSZ . Już trwa walka o stołek.

 3. ! napisał(a):

  Każdy w tym miasteczku wie, w jaki sposób obsadzane są stanowiska w instytucjach państwowych.

 4. misio napisał(a):

  obecnie mamy bardzo dobrą pania dyrektor PSCK,niektórych docisneła do roboty,więc pojawiaja sie złosliwe komentarze.
  burmistrz ma prawo skorzystac z możliwości przedłużenia o 7 lat stanowiska i jest szansa ze z tego skorzysta.

 5. Kulturnyj napisał(a):

  Oczywiście, że skorzysta. Wielką praca pani dyrektor i „dociśnięcie” niektórych do roboty wszyscy widzą. W PSCK gra i buczy. Życie kwitnie. Młodzież wali na przeciekawe imprezy drzwiami i oknami. Co dzień dzieje się coś ciekawego i oryginalnego. Pińczów jest dumny z pani dyrektor.

 6. kuchasz napisał(a):

  ja jestem zadowolony z pracy pani dyrektor a muszę powiedzieć że bardzo często korzystam z domu kultury . dużo pozytywnego dla dzieci i starszych osób tak dalej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


Masz pytania? Napisz do nas:
redakcja@pinczow.com