Serwis Internetowy Miasta Pińczów

Koncert Muzyki Patriotycznej – zaproszenie

0 komentarzy

Nocna i świąteczna Opieka Zdrowotna

29 listopada 2012 | , | Wyświetleń: 759

Pińczów, dnia 2012-11-29


       ŚWIĘTORZYSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI
      NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
      UL. JANA PAŁWŁA II 9
      25-025 KIELCE


 Dotyczy postępowań w sprawie konkursu ofert w zakresie Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna na okres od 01.03.2013r. do 31.12.2015r.Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie uprzejmie informuje, że sprzeciwia się proponowanemu przez Państwa podziałowi terytorialnemu, który obejmuje połączenie Powiatu Kaźmierskiego i Pińczowskiego w ramach prowadzonego przedmiotowego postępowania konkursowego.


Proponowane i nowe rozwiązanie w sposób oczywisty spowoduje znaczne utrudnienia i ograniczenia w dostępie do świadczeń zdrowotnych mieszkańców wspomnianych powiatów.
Znaczna odległość pomiędzy najbardziej oddalonymi miejscami proponowanego obszaru kontraktowania wraz z brakiem środków komunikacji publicznej w godzinach nocnych pomiędzy Kazimierzą Wielką a Pińczowem, a także brak dogodnych połączeń drogowych spowoduje znaczne pogorszenie dostępności do opieki lekarskiej tutejszej ludności.
Nie widzimy żadnych racjonalnych przesłanek do wprowadzenia proponowanych Przez Świętokrzyski OW NFZ zmian kontraktacji Nocnej i Świątecznej Opiek Zdrowotnej.Proponowany podział w praktyce spowoduje zwiększenie ilości pacjentów zaopatrywanych w Izbie Przyjęć, co kłóci się z koncepcją sprawowania opieki zdrowotnej w ramach w/w zakresu świadczeń.


Prosimy o ogłoszenie konkursu ofert, oddzielnie dla Powiatu Kazimierskiego i Pińczowskiego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Masz pytania? Napisz do nas:
redakcja@pinczow.com