Serwis Internetowy Miasta Pińczów

„Goła baba” w wykonaniu Joanny Szczepkowskiej

0 komentarzy

Zmarł ks. prof. dr hab. Józef Kudasiewicz

18 listopada 2012 | , | Wyświetleń: 759

W wieku 86 lat zmarł  ksiądz profesor dr hab. Józef Kudasiewicz, wybitny biblista, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i długoletni wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach.
Ks. Józef Kudasiewicz urodził się 23 sierpnia 1926 r. w Kijach. Świadectwo dojrzałości zdobył w Państwowym Gimnazjum i Liceum im. H. Kołlątaja w Pińczowie. W 1947 r. wstąpił do seminarium duchownego w Kielcach i jeszcze jako diakon wysłany został na studia biblistyczne na KUL. Święcenia kapłańskie otrzymał 20 grudnia 1952 r. z rąk bp. Franciszka Sonika. Pięć lat później obronił doktorat z teologii. W latach 1958 – 61 odbył studia w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie. Po powrocie do kraju zaangażowany został do pracy w WSD w Kielcach i na KUL.


Habilitował się w 1971 r., w 1979 otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1989 profesora zwyczajnego. W latach 1972 – 97 (do przejścia na emeryturę) kierował Katedrą Teologii Biblijnej Nowego Testamentu KUL. Pod kierunkiem ks. Kudasiewicza powstało 240 prac magisterskich, 27 licencjackich i 14 doktorskich. W latach 1991 – 93 był członkiem Centralnej Komisji ds. Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych.


Dwie kadencje był konsultorem Komisji Nauki Wiary Episkopatu Polski. Miał znaczny dorobek naukowy. Opublikował ponad 350 pozycji, w tym 13 książek własnych. Był redaktorem 3 książek, a współautorem 6. Miał też znaczny dorobek leksykograficzny jako współautor Encyklopedii Katolickiej, Słownika Teologicznego i Leksykonu Teologii Fundamentalnej. Obszar zainteresowań naukowych ks. Kudasiewicza obejmował ewangelie synoptyczne w aspekcie historycznym, literackim i teologicznym oraz biblistykę stosowaną.


Za swoją pracę otrzymał m.in. nagrodę im. ks. Idziego Radziszewskiego od Towarzystwa Naukowego KUL za całokształt dorobku naukowego w duchu humanizmu chrześcijańskiego, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Był protonotariuszem apostolskim, kapelanem Jego Świątobliwości i kanonikiem honorowym Kapituły Katedralnej w Kielcach.


Pogrzeb odbędzie się w Kijach, w środę, 21 listopada o godzinie 14.

Dodaj komentarz


Masz pytania? Napisz do nas:
redakcja@pinczow.com