Serwis Internetowy Miasta Pińczów

Koncert Muzyki Patriotycznej – zaproszenie

0 komentarzy

Betlejemskie Światło Pokoju

17 grudnia 2012 | , | Wyświetleń: 602

17 grudnia do Pińczowa dotarło Betlejemskie Światło Pokoju. Harcerze przekazali je na ręce wiceburmistrza miasta Marka Zatorskiego.Historia i idea Betlejemskiego Światła Pokoju


Betlejemskie Światło Pokoju zorganizowano po raz pierwszy w 1986 roku w Linz, w Austrii, jako część wielkich bożonarodzeniowych działań charytatywnych na rzecz dzieci niepełnosprawnych oraz osób potrzebujących. Akcja nosiła nazwę „Światło w ciemności” i była propagowana przez Austriackie Radio i Telewizję (ORF).


Rok później patronat nad akcją objęli skauci austriaccy. Roznosili oni ogień z Betlejem do różnych instytucji – szpitali, sierocińców, urzędów, aby w czasie Bożego Narodzenia stał się on żywym symbolem pokoju, braterstwa, nadziei i miłości


Każdego roku dziewczynka lub chłopiec, wybrani przez ORF wśród grona dzieci działających charytatywnie, odbierają Światło z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem. Sam moment odpalania Światła jest wyjątkowy. Miasto Betlejem leży na terytorium Autonomii Palestyńskiej uwikłanej w konflikty polityczne z Izraelem, jednakże na czas odpalenia Betlejemskiego Światła Pokoju zawieszane są działania militarne. W zmieniających się warunkach politycznych, nigdy nie zdarzyło się by Światło nie wyruszyło z Betlejem w swoją drogę. Jeśli ze względu na skomplikowaną sytuację w relacjach izraelsko-palestyńskich zdarzało się, że nikt z Austrii nie mógł odebrać Światła wtedy dzieci izraelskie i palestyńskie przewoziły Ogień do Tel Awiwu, a nawet do samego Wiednia. Ten fenomen czyni ze Światła znak pokoju, poświadczenie wzajemnego zrozumienia i symbol pojednania między narodami.


Do Wiednia Światło przybywa za pośrednictwem austriackich linii lotniczych Austrian Airlines. Na około tydzień przed świętami Bożego Narodzenia w Wiedniu ma miejsce ekumeniczna uroczystość, podczas której Płomień jest przekazywany mieszkańcom miasta i przedstawicielom organizacji skautowych z wielu krajów europejskich.


Związek Harcerstwa Polskiego uczestniczy w betlejemskiej sztafecie od 1991 r. Tradycyjnie przekazanie Światła odbywa się naprzemiennie raz na Słowacji raz w Polsce. Tego samego dnia trafia ono do Krakowa i Częstochowy, skąd rozprzestrzenia się po całej Polsce, aby za pomocą rąk harcerek i harcerzy dotrzeć do wszystkich, którym bliskie jest przesłanie Betlejemskiego Światała Pokoju.


Polska jest jednym z ogniw betlejemskiej sztafety. Harcerki i harcerze przekazują Światło dalej na wschód: do Rosji, Litwy, Ukrainy i Białorusi, na zachód do Niemiec, a także na północ do Danii.
W obecnym roku przekazywane jest pod hasłem: „Odważ się być dobrym”. Do Kielc Betlejemskie Światło Pokoju przywiozła delegacja Hufca ZHP Starachowice. Przekazała ona je wraz z dh. Lucjanem Pietrzczykiem przewodniczącym Rady Kieleckiej Chorągwi ZHP księdzu biskupowi Kazimierzowi Gurdzie w dniu 16 grudnia 2012 roku w Kościele Parafii Ducha Świętego w Kielcach. Betlejemskie Światło Pokoju odebrała z rąk księdza biskupa delegacja Pińczowskiego Hufca ZHP w składzie: Komendant Hufca hm. Witold Cira, drużynowa 5 DSH phm. Anna Jabłońska, harcerki z Gimnazjum nr 1 w Pińczowie: Maja Młyńczak i Agata Lenczewska, z Gimnazjum nr 2 w Pińczowie: Weronika Lędźwa i Magdalena Bałaga oraz harcerze z tegoż gimnazjum: Janusz Sroczyński i Krystian Głowacki.
W dniu dzisiejszym harcerki i harcerze z Gimnazjum nr 2 w Pińczowie z Komendantem Hufca  przekazali Betlejemskie Światło Pokoju władzom administracyjnym Powiatu Pińczowskiego, Miasta I Gminy Pińczów, Powiatowej Policji w Pińczowie, Nadleśnictwa Pińczów, Domu Pomocy Społecznej w Pińczowie, Związkowi Nauczycielstwa Polskiego, dyrekcji Gimnazjum nr 2 w Pińczowie, PSB w Wałczu, Dyrekcji „Doliny Nidy
w Gackach”, Prezesowi Kopalni Gipsu Leszcze, kierownictwu Piekarni „Pondzie” (zaopatrujemy się w pieczywo na rajdy, otrzymujemy pomoc finansową) i do wszystkich parafii na terenie Pińczowa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Masz pytania? Napisz do nas:
redakcja@pinczow.com