Serwis Internetowy Miasta Pińczów

Bożonarodzeniowy Jarmark Świąteczny w Pińczowie

0 komentarzy

Gmina Pińczów uchwaliła budżet

31 grudnia 2012 | , | Wyświetleń: 433

Około 62 miliony po stronie dochodów, 65 milionów złotych po stronie wydatków, z „dziurą budżetową” 3 mln zł – tak w największym skrócie wygląda uchwalony budżet gminy Pińczów na 2013 rok.


Za przyjęciem projektu nowego budżetu głosowało 16 radnych, 1 był przeciwny i także 1 wstrzymał się od głosu.


Dokładnie, w nowym roku dochody gminy Pińczów zaplanowano na poziomie 62 487 414 zł, zaś wydatki na poziomie 65 827 783 zł. Z tego wynika, że planowany deficyt budżetowy to 3 340 369 zł.
Podczas ostatnie sesji radni wyrazili również zgodę na utworzenie spółki gminnej jednoosobowej pod nazwą „Miejski Klub Sportowy Nida Pińczów z o.o. z siedzibą w Pińczowie”.


Spośród podjętych uchwał XXXIII sesji RM należy wymienić uchwałę w sprawie dodatkowych usług świadczonych przez Gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, ich zagospodarowania i wysokości opłat.
Dodatkowe usługi świadczone w tym zakresie to sprzedaż worków do segregowania odpadów komunalnych w cenie 70 gr/1szt., podstawienie i odbiór kontenera na odpady budowlane i rozbiórkowe (po wcześniejszym zgłoszeniu) w cenie 260 zł/t., odbiór i zagospodarowanie dostarczonych we własnym zakresie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Pińczowie przy ulicy Słabskiej 13 odpadów komunalnych i rozbiórkowych powstających w gospodarstwie domowym – 118 zł/t.

Dodaj komentarz


Masz pytania? Napisz do nas:
redakcja@pinczow.com