Serwis Internetowy Miasta Pińczów

„Goła baba” w wykonaniu Joanny Szczepkowskiej

0 komentarzy

Podatki na 2013 rok w gminie Pińczów

1 grudnia 2012 | , | Wyświetleń: 353

Podczas XXXII sesji Rady Miejskiej w Pińczowie Radni ustalili stawki podatków na 2013 rok.


 Stawki podatku od nieruchomości:
Od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej i budynków – 0,84zł, od 1 m kw. ; od gruntów pod jeziorami, zajętymi na zbiorniki wodne – 3,86zł; od gruntów pozostałych – 0,30zł; od budynków mieszkalnych, od 1m kw. powierzchni użytkowej – 0,66zł; od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej -19,24zł; od budynków zajętych pod prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,00zł; od budynków zajętych pod prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 4,34zł; pozostałe – 6,90zł.


Stawki podatku rolnego, za 1q/zł – 45,00zł
Podatek leśny – 186,42zł
Opłata od posiadania psa – 36,00zł
Opłata miejscowa – 3,08zł.


Ceny i stawki dotyczące zaopatrzenia w wodę:
Cele socjalno-bytowe – 3,26zł/m sześcienny; stawka opłaty abonamentowej 1,81zł; pozostałe cele – 3,95zł/m sześcienny; stawka opłaty abonamentowej – 2,89zł.
Za odprowadzanie ścieków, dla wszystkich – 3,96zł.


Rada zajęła się też odpadami komunalnymi. Ustaliła cenę na ich odbiór i zatwierdziła wzór deklaracji o wysokości opłat (podatnik będzie musiał się w niej określić, czy będzie segregował śmieci, czy nie, bo od tego będzie zależała cena odbioru).
Ustalono stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, segregowanymi w wysokości 5,13zł brutto od 1 osoby zamieszkującej nieruchomość, zaś stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, niesegregowanymi wynosić będzie 8,40zł brutto od 1 osoby zamieszkującej nieruchomość.

Dodaj komentarz


Masz pytania? Napisz do nas:
redakcja@pinczow.com