Serwis Internetowy Miasta Pińczów

„Goła baba” w wykonaniu Joanny Szczepkowskiej

0 komentarzy

90-lecie OSP w Krzyżanowicach

26 czerwca 2014 | , | Wyświetleń: 817

Przedstawiciele 21 drużyn z całego powiatu pińczowskiego uczestniczyli w obchodach 90. rocznicy powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzyżanowicach. Podczas uroczystości poświęcono nowy sztandar Jubilatki oraz odznaczono jej zasłużonych druhów i druhny.


Uroczystą mszą świętą odprawioną 22 czerwca w kościele pw. św. Tekli w Krzyżanowicach rozpoczęto obchody jubileuszu 90-lecia OSP w Krzyżanowicach. Podczas nabożeństwa ksiądz dziekan dekanatu pińczowskiego Jan Staworzyński poświęcił odnowiony przez pana Leszka Noszczyka ze wsi Leszcze sztandar jednostki. Oficjalna część uroczystości odbyła się na placu przy remizie. Przy dźwiękach hymnu państwowego na maszt wciągnięto flagę państwową, po czym poseł Mirosław Pawlak, szef struktur wojewódzkich straży, przekazał druhom ich nowy sztandar. Po jego prezentacji przystąpiono do wręczania odznaczeń. Otrzymali je:


II Złoty Medal – Adam Poros i Andrzej Kwiecień.


Złoty Medal – Zbigniew Peroń, asp. szt. Andrzej Domagała, Grzegorz Dziadek i Marek Kwiecień. 


Medal Srebrny – Janusz Czerw, Paweł Bania, Jarosław Jaguś, Adam Duda, Łukasz Sobczyk, Marcin Gierek, Krzysztof Gierek i Marcin Szafraniec.


Medal Brązowy – Paweł Poros, Mateusz Czerw, Mateusz Nowocień, Łukasz Gierek, Damian Kwapisz, Piotr Czerw, Grzegorz Poros, Piotr Augustyn, Monika Kurczyna, Sylwia Gierek, Agnieszka Koźmińska, Ewelina Woźniak, Karolina Kular, Sylwia Wojtasik, Aneta Wojtasik i Angelika Kwiecień.


Złote Odznaki Młodzieżowe – Agata Domagała, Paulina Cygan, Agata Paluch, Damian Woźniak, Marcin Poros, Krzysztof Poros, Michał Poros, Roman Mikołajec, Łukasz Wiśniewski, Adam Kwiecień, Paweł Poros, Mateusz Walczak, Daniel Rożek, Iwona Warzecha, Kamil Pietras, Hubert Pietras, Izabela Kłap, Karolina Szostak, Krzysztof Domagała, Damian Koźmiński i Katarzyna Lachowicz.


Brązowe odznaki młodzieżowe – Kamil Golik, Rafał Golik, Łukasz Duda i Marcin Wróblewski.


Za reprezentowanie jednostki w zawodach podziękowania otrzymali Sebastian Walczak, Aleksander Duda, Łukasz Poros i Kamil Poros.


Za szczególną ofiarność i sumienność oraz zaangażowanie w działalność jednostki wyróżniono Kazimierza Wróblewskiego – skarbnika i Józefa Sokołowskiego – sekretarza komisji rewizyjnej.


Odznaczenia za wysługę otrzymali Tomasz Baran, Andrzej Poros i Jacek Kordel.


Odznaczenia i medale wręczali poseł Mirosław Pawlak, wojewoda Bożentyna Pałka-Koruba, starosta pińczowski Zbigniew Kierkowski, burmistrz Pińczowa Włodzimierz Badurak, komendant PSP w Pińczowie Władysław Węgrzynowicz, Mirosława Wiśniewska, Zbigniew Cierlik i wiceprezes OSP Krzyżanowice Andrzej Poros.


Jednostka straży w Krzyżanowicach została założona w 1924 roku z inicjatywy mieszkańców Krzyżanowic. Ze względu na brak źródeł pisanych, nie można jednoznacznie określić składu ani podać nazwisk osób, które przyczyniły się do powstania pierwszej drużyny. Dość powiedzieć, że różnie toczyły się koleje losu zastępu. Zmieniała się siedziba, skład Zarządu, jednak od samego początku nadrzędnym celem wszystkich członków jednostki były niesienie pomocy i działalność na rzecz lokalnej społeczności.
Po drugiej wojnie światowej jednostka posiadała już swój sztandar. Lata sześćdziesiąte to okres licznych zmian i działań, które zaowocowały budową remizy. W 1979 roku zastęp obchodził 55-lecie swojego istnienia. Z tej okazji otrzymał nowy sztandar oraz wóz strażacki marki Star.


Ostatnie kilkanaście lat to czas niezwykle dynamiczny, obfitujący w szeroko zakrojone przedsięwzięcia. Między innymi przeprowadzono remont budynku będącego siedzibą jednostki, zakupiono ze środków budżetu gminy i zarządu wojewódzkiego OSP nowy samochód marki Gazela oraz nowoczesny sprzęt gaśniczy.


W 2009 roku jednostka liczyła 67 druhów i 3 druhów wspierających, aktywnie uczestnicząc w akcjach gaśniczych, ratunkowych oraz w zawodach sportowo-pożarniczych, zdobywając w nich miejsca na podium, wyróżnienia i nagrody.
Obecnie jednostka OSP Krzyżanowice składa się z drużyny seniorów, młodzieżowej drużyny pożarniczej oraz zastępu kobiecego.
W skład Zarządu wchodzą: Zdzisław Woźniak – prezes, Andrzej Poros – wiceprezes, Kazimierz Wróblewski – skarbnik, Zbigniew Peroń – naczelnik, Łukasz Gierek – zastępca naczelnika, Tomasz Baran – sekretarz, Krzysztof Gierek – gospodarz, Agata Domagała – kronikarz i Jarosław Jaguś – członek Zarządu.


Od kilku lat działa także Komisja Rewizyjna, która kontroluje prace Zarządu. W jej skład wchodzą: Adam Poros – przewodniczący, Józef Sokołowski – członek komisji i Janusz Czerw – sekretarz.
 

Dodaj komentarz


Masz pytania? Napisz do nas:
redakcja@pinczow.com