Serwis Internetowy Miasta Pińczów

Koncert Muzyki Patriotycznej – zaproszenie

0 komentarzy

Otwarty konkurs ofert na zadania z zakresu kultury w 2015 r.

14 stycznia 2015 | , | Wyświetleń: 430

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego podjął uchwałę o ogłoszeniu konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu kultury w 2015 r. Do rozdysponowania jest 200 000 zł. Oferty składać można do 6 lutego.


Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury o zasięgu regionalnym i ponadregionalnym, podejmowanych na rzecz rozwoju społeczno – kulturalnego mieszkańców województwa świętokrzyskiego w 2015 roku.


W ramach konkursu przewidziane jest wsparcie finansowe zadań:


1. Wydarzenia – organizowanie i udział w festiwalach, przeglądach, prezentacjach, wystawach, konkursach, plenerach i warsztatach artystycznych, konferencjach i seminariach, szkoleniach i kursach, targach oraz innych przedsięwzięciach kulturalnych mających znaczenie dla rozwoju, upowszechniania i promocji kultury województwa świętokrzyskiego. Kwota wsparcia ogółem 100 000 złotych.


2. Wydawnictwa – wydawanie niskonakładowych niekomercyjnych publikacji w formie książkowej i multimedialnej, katalogów, albumów, druków ulotnych, nagrań fonograficznych i audiowizualnych, w szczególności o tematyce artystycznej, społeczno-kulturalnej i historycznej województwa świętokrzyskiego. Kwota wsparcia ogółem 50 000 złotych.


3. Dziedzictwo – realizacja inicjatyw służących upowszechnianiu tradycji i regionalnego dziedzictwa kulturowego, ochronie dóbr kultury, sprzyjających budowaniu poczucia tożsamości kulturowej, w tym organizacja imprez w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa odbywających się pod hasłem: „Utracone dziedzictwo”. Kwota wsparcia ogółem 50 000 złotych.


Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową w zakresie kultury, związaną z realizacją zadań objętych konkursem.


Szczegółowych informacji udziela: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego Oddział Kultury i Dziedzictwa Narodowego ul. Paderewskiego 34 a, 25-502 Kielce tel. 41 341 62 12, 41 341 62 15

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Masz pytania? Napisz do nas:
redakcja@pinczow.com