Serwis Internetowy Miasta Pińczów

“Trenuj z Nidą Pińczów”

0 komentarzy

Sesja Rady Powiatu

30 marca 2015 | , | Wyświetleń: 477

Przewodniczący Rady Powiatu w Pińczowie zaprasza na Sesję Rady Powiatu, która odbędzie się w dniu 31 marca 2015 roku o godz. 9.00 w budynku hali widowiskowo-sportowej w Pińczowie przy ul. Republiki Pińczowskiej.


Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:


1.Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2.Przyjęcie porządku dziennego obrad.
3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.Informacja na temat stanu bezpieczeństwa publicznego i przeciwpożarowego na terenie powiatu:
– wystąpienie Komendanta Powiatowego Policji w Pińczowie,
– wystąpienie Komendanta Powiatowego PSP w Pińczowie,
– opinia Komisji Zdrowia Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego,
– dyskusja.
5.Roczna informacja o stanie zagrożenia przestępczością i jej zwalczaniu na terenie powiatu pińczowskiego w 2014 roku.
– wystąpienie Prokuratora Rejonowego w Pińczowie,
– dyskusja.
6. Sprawozdanie z działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Pińczowie za 2014 rok.
– wystąpienie Prezesa Stowarzyszenia Rozwoju Kulturalno-Gospodarczego Powiatu Pińczowskiego,
– opinia Komisji Zdrowia Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego,
– dyskusja.
7. Informacja z działalności Powiatowego Rzecznika Praw Konsumentów:
– wystąpienie Powiatowego Rzecznika Praw Konsumentów,
– opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji,
– dyskusja.
8. Podjęcie uchwał:
– w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na rok 2015 i lata następne,
– w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok,
9.Interpelacje i zapytania radnych.
10.Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
11. Zakończenie obrad.Przewodniczący
Rady Powiatu


Marek Omasta

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Masz pytania? Napisz do nas:
redakcja@pinczow.com