Serwis Internetowy Miasta Pińczów

Portal internetowy pinczow.com zachowuje apolityczność, pozostając niezależnym od wszelkich ugrupowań politycznych oraz nie manifestując żadnych sympatii wobec nich. Na naszym portalu mogą reklamować się wszystkie ugrupowania polityczne - w tej sprawie skontaktuj się z nami pod adresem redakcja@pinczow.com

“Narty Ojca Świętego” premiera Teatru Ciut Frapującego

0 komentarzy

Pomoc finansowa za szkody spowodowane suszą

9 września 2015 | , | Wyświetleń: 521

Pomoc  finansowa  dla gospodarstw rolnych i działów specjalnych produkcji rolnej, w których powstały szkody spowodowane przez suszę w 2015 r.


Od dnia 11 września 2015 r. do dnia 30 września 2015 r.  producenci rolni, którzy posiadają numer identyfikacyjny nadany  w trybie przepisów o  krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, w których gospodarstwach rolnych  lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez suszę mogą składać w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski o pomoc.


Wysokość pomocy ustalona będzie jako iloczyn deklarowanej przez producenta rolnego powierzchni upraw, na której wystąpiły szkody spowodowane przez suszę  oraz stawki pomocy:


1) 800  zł na 1 ha powierzchni owocujących upraw drzew i krzewów owocowych, na której wystąpiły szkody spowodowane przez suszę;


2) 400 zł na 1 ha pozostałych  powierzchni upraw rolnych, na której wystąpiły szkody spowodowane przez suszę.


 


Pomoc pomniejsza się o 50%, jeżeli w 2015 r. co najmniej 50% powierzchni upraw w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej, z wyłączeniem łąk i pastwisk, nie było ubezpieczonych co najmniej od jednego z następujących  ryzyk: huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, piorun, obsunięcie się ziemi, lawina, susza, ujemne skutki przezimowania lub przymrozki wiosenne.


Jedno gospodarstwo rolne nie może otrzymać  pomocy wyższej niż  równowartość 15 tys. euro.


Do pomocy zakwalifikowane będą te gospodarstwa rolne, w których komisje powołane przez wojewodę oszacowały straty, które spowodowały obniżenie dochodów  z produkcji o ponad 30 %  w porównaniu do  średniej produkcji z ostatnich trzech lat lub średniej  z trzech lat  z pięciu ostatnich lat po odrzuceniu wartości najwyższej i najniższej.


Ustalenie przez komisje szacujące straty procentowego obniżenia dochodu   spowodowanego przez suszę w 2015 r. w produkcji roślinnej i zwierzęcej łącznie na poziomie przekraczającym 30 % uprawnia producentów rolnych do składania wniosków o pomoc.


Do  wniosku o pomoc producenci rolni zobowiązani są załączyć kopię protokołu oszacowania  szkód.


Przy ubieganiu się o pomoc z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w związku z tegoroczną suszą nie jest wymagana adnotacja wojewody  na tych protokołach.


 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Masz pytania? Napisz do nas:
redakcja@pinczow.com