Serwis Internetowy Miasta Pińczów

155. rocznica Powstania Styczniowego oraz bitwy pod Grochowiskami – fotorelacja

0 komentarzy

Sesja Rady Miejskiej 

9 marca 2017 | pinczow.com.pl, pinczow.com | Wyświetleń: 880

Otwarcie sesji nastąpi w dniu 16 marca 2017 roku /czwartek/ o godz. 10-tej w sali teatralnej Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury w Pińczowie przy ulicy Piłsudskiego 2 A.

Projekt porządku obrad przewiduje :

1. Otwarcie sesji

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku dziennego obrad.

4. Przyjęcie protokołu   Nr XXIX//2017 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 8 lutego 2017 r.

5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów w okresie między sesjami.

6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:

 1. zmian w budżecie Gminy Pińczów na 2017 rok,
 2. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Pińczów na lata 2017 ? 2031,
 3. zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
 4. dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą ? Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.
 5. określenia terminów i kryteriów branych pod uwagę podczas przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów, a także liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria ? na rok szkolny 2017/2018 w Gminie Pińczów,
 6. utworzenia Zespołu Szkół w Bogucicach,
 7. przyjęcia ?Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Pińczów na lata 2015 ? 2022?,
 8. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Pasturka w gminie Pińczów,
 9. ustanowienia użytku ekologicznego,
 10. ustanowienia pomnika przyrody,
 11. zmiany nazwy ulicy na terenie miasta Pińczowa,
 12. zmiany nazwy ulicy na terenie miasta Pińczowa,
 13. uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pińczów

7. Informacja o sposobie załatwiania skarg i wniosków wpływających do organów Gminy Pińczów w 2016 roku.

8. Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie za 2016 rok.

9. Sprawozdanie z realizacji uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Pińczów w 2016 roku.

10. Sprawozdanie z realizacji ?Programu współpracy Gminy Pińczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2016 ? 2020? w 2016 r.

11. Sprawozdanie z realizacji gminnego programu dla rodzin wielodzietnych ?Karta Dużej Rodziny? w Gminie Pińczów w 2016 r.

12. Sprawozdanie z działalności Komisji Przemysłu i Handlu od 30.12.2015 r. do 31 grudnia 2016 r.

13. Sprawozdanie z działalności Komisji Zdrowia, ds. Rodziny, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska od 03.12.2015 r. do 31 grudnia 2016 r.

14. Interpelacje i zapytania radnych.

15. Informacje, komunikaty, wolne wnioski.

16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

17. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Radkiewicz

18 odpowiedzi na “Sesja Rady Miejskiej ”

 1. Mieszkaniec napisał(a):

  Co to 2 razy będą zmieniać nazwę ulic ?
  Tyle do omówienia ,będą obradować do rana !!!!

 2. Pasturzanin napisał(a):

  Czy może ktoś rozwinąć punkt 8 ?

 3. Maxiking napisał(a):

  Ja bym zmienił nazwę ulicy, która znajduje się między kielecką a podstawówką na Zamkową (tak jak kiedyś była) obecnie jest to Żwirki Wigury.

 4. zatroskany napisał(a):

  co do punktu 6.6 – chyba zespół placówek! a nie szkół!!! Bo ile ma tych szkół być?
  jak można rozumieć punkt 6.7??? (kto to pisze?)

 5. reforma rolna napisał(a):

  Jeśli chodzi o Pasturkę to co tam jeszcze można zagospodarować ?
  Chyba pola rolnikom!!!!!!

 6. jasiu_meloman napisał(a):

  chodzi o to żeby Pasturkę przyłączyć do Pińczowa, będziecie teraz ludziska mieszkać w mieście a nie we wsi !

 7. 121 napisał(a):

  „zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków”

  Ciekawe ile będziemy płacić za wodę???

 8. obiektywny napisał(a):

  Pasturka do Pińczowa ? skąd taki pomysł ?

 9. jasiu_meloman napisał(a):

  to mój pomysł, autorski…

 10. Ja nikt inny napisał(a):

  Do zatroskanego. Niestety muszę poinformować, że zapis jest prawidłowy Zespół Szkół tak to brzmi zgodnie z ustawą o systemie oświaty (obowiązującą). No a że nazwa się zmienia formalnie powstaje całkiem nowa jednostka więc i wybory na nowego dyrektora się odbędą.

 11. nie z PI napisał(a):

  Maxiking, mam nadzieję ,że to błąd, lapsus jakiś :).Ulica jest Żwirki i Wigury, a nie Żwirki Wigury.To są dwie osoby. Żwirko i Wigura.:)

 12. Pasterz napisał(a):

  Pasturka to beverly hills Pińczowa

 13. kombatant 1863 napisał(a):

  Prosze zająć się śmietnikiem na cmentarzu i złożyć stosowne zawiadomienie na policje na zarządce p. Staworzyńskiego .Wywozi śmieci na tył cmentarza ,a opłaty za wywóz na wysypisko pobiera. Panowie radni ,a co z pustą halą w weekendy,wakacje .Za każde wejście trzeba płacić .Co z dworcem dla busów – eks PKS ?
  Parking dla interesantów przed urzędem potrzebny .Zajmijcie się wreszcie czymś pożytecznym

 14. Kaberton napisał(a):

  Badurak teraz jest zajęty, bo remontuje SZOZ, a w ogóle wszyscy w gminie są zajęci bo czuwają nad pińczowską spółką gruntową, sprzedają ciekawie domy komunalne no i dzień kobiet jak się rozpoczął w końcu kwietnia to dalej trwa. Jeszcze parę przysiułków zostało. Chodźcie ludzie na sesje to coś się dowiecie. Np radny Jaklewicz mówi z mównicy na sesji w oczy naczelnik Gruszce, że ta okłamuje nauczycieli, że jak teraz nie odejdą na emeryturę kompensacycjną, to za dwa bedą ją mieli niższą o siedemset złotych, a ta pani po prostu ucieka z sesji. Czegoś takiego nie było, a pan Zatorski tłumaczy Gruszkową, że ta nie kłamie,tylko mija się z prawdą…..

 15. zorientowany napisał(a):

  Jaklewicz nie pisz o sobie bo inni o tobie napisza

 16. k napisał(a):

  „radny Jaklewicz”. się chciał podpisać, popisać czy sobie dopisać?

 17. Nikt na świecie nie wie, że sie kocham w Ewie napisał(a):

  ………………. prosimy o nie pwotarzanie wpisów

 18. Anonim napisał(a):

  i wystarczy się jednak podpisać jak wyżej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


Masz pytania? Napisz do nas:
redakcja@pinczow.com