Serwis Internetowy Miasta Pińczów

5 Konkurs Wokalny już za nami

0 komentarzy

Ziemia Pińczowska: Sprostowanie do treści wypowiedzi podawanych przez Pana Janusza Koniusza na spotkaniach przedwyborczych

2 listopada 2018 | Źródło: www.ziemiapinczowska.pl, Zachowana oryginalna pisownia ze strony www.ziemiapinczowska.pl | Wyświetleń: 2 177

Sprostowanie do treści wypowiedzi podawanych przez Pana Janusza Koniusza na spotkaniach przedwyborczych

W dniu 17 października 2018 roku kandydat Koniusz zamieścił film odnoszący się do budżetu Gminy. W wypowiedzi było dużo półprawd, niedomówień, a czasami informacji nieprawdziwych. Kandydat w wielu przypadkach wykazał się ignorancją oraz indolencją w sprawach samorządowych,  niniejszym prostujemy i informujemy na podstawie danych z Urzędu Miejskiego w Pińczowie  o faktycznym stanie budżetu i sprawach poruszanych w filmie

 1. Zarzut częstych zmian w budżecie i obniżenia dochodów.

Odp. Częste zmiany w budżecie we wszystkich samorządach w Polsce nie są niczym nowym bo wynikają z dynamicznych zmian finansowych niezależnych od samorządu.Był przypadek obniżenia dochodu o kwotę 4 220 000, 00 zł, ale także wydatków o czym kandydat Koniusz nie powiedział. Podyktowane to było potrzebą przesunięcia realizacji inwestycji na 2019 rok. Pomimo tego zmniejszenia w stosunku do uchwały budżetowej z początku roku dochody i wydatki budżetu Gminy Pińczów wzrosły z 79 691845,48 zł do kwoty 80 272955,04 zł. Ponadto zarzut, że na 77 zapisanych w budżecie zadań tylko kilka ma dofinansowanie, jest całkowicie nietrafiony ponieważ w ramach Funduszu Sołeckiego w 2018 roku realizowane są 64 zadania oraz 7 wramach Budżetu Obywatelskiego, do których nie jest możliwe dofinansowanie. Po zakończeniu roku budżetowego gmina występuje o zwrot poniesionych kosztów w ramach Funduszu Sołeckiego  w wysokości 30 %. Tylko w tym roku na konto gminy wpłynęło z Ministerstwa Finansów 180467,46 zł z tego tytułu.

 1. Mało środków europejskich lub ich brak

Odp. Gmina Pińczów pozyskała w latach 2007-2018 środki z UE w wysokości 27 000 000,00 zł i jest to na poziomie innych samorządów tej wielkości. Dodatkowo spółki gminne zrealizowały i realizują inwestycje, do których uzyskały dofinansowanie w kwocie około 23 ml zł. Gmina Pińczów pozyskała również z Funduszu Polsko-Szwajcarskiej Współpracy środki na montaż 1040 instalacji solarnych na kwotę 7 ml zł. Ze środków budżetu Państwa gmina uzyskała dofinansowanie do zadań w kwocie 12 300 000,00 zł

 

 1. Zarzut działania pozornego w sprawie uzdrowiska .

Odp. W dniu 26 czerwca 2018 roku Rada Miejska podjęła uchwałę w tej sprawie. Gmina uzyskała zgodę Ministerstwa Zdrowia na utworzenie strefy uzdrowiskowej Obecnie trwają prace nad badaniem klimatu na terenie powstającego uzdrowiska.

 

 1. Zarzut w sprawie budowy parkingu.

Odp. Propozycja budowy parkingu wielopoziomowego na tak małej powierzchni jest kuriozalną, a budowa w partnerstwie publiczno-prywatnym, ze względów ekonomicznych jest nieopłacalna. Wniosek, o dofinansowanie projektu rewitalizacji jest oceniony pozytywnie i przyjęty do dofinansowania na liście rezerwowej m. in. razem z Kielcami, Końskimi oraz Jędrzejowem. Urząd Marszałkowski wystąpił do Komisji Europejskiej o przesuniecie środków na te zadania.

 1. Brak ronda na ulicy Legionistów.

Odp. Jest to droga Wojewódzka, Gmina wielokrotnie czyniła starania aby wykonać rondo. Obecnie ponowiony jest wniosek o budowę w ramach modernizacji drogi relacji Pińczów – Węchadłów – II etap, w tym roku realizowana jest z tego zadania budowa obwodnicy Pińczowa.

 1. Zarzut, że oczyszczalnia ścieków, modernizacja budynków szkół, wymiana oświetlenia ulicznego jest robiona za późno.

Odp. Wodociągi Pińczowskie modernizację oczyszczalni ścieków realizują wspólnie z Gminą Pińczów od 2015 roku. Wartość inwestycji 23,8 ml brutto, a dofinansowanie środków unijnych 13,4 ml. Gmina uzyskała dofinansowanie na wymianę oświetlenia na LED
w pierwszym naborze w ramach RPOWS w tym roku, wartość inwestycji 4 ml zł a dofinansowanie 3,4 ml. Termomodernizacja większości obiektów użyteczności publicznej jest zrealizowana.

 1. Zarzut, że poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym ( kolektory słoneczne, instalacje fotowoltaiki) nie ma odzwierciedlenia w budżecie.

Odp. Zarzut jest nieprawdziwy. Realizacja tego zadania przewidziana jest na rok 2019 i ujęta w budżecie Gminy Pińczów w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Umowa na kwotę 4.1 ml. zł jest podpisana z Zarządem Województwa i będzie realizowana do końca 2019 roku.

 1. Zarzut, że Gmina nie otrzymuje środków zewnętrznych do Funduszu Sołeckiego.

Odp. Kandydat nie zna zasad, że fundusze sołeckie są częścią budżetu gminy i nie ma możliwości pozyskania do nich środków zewnętrznych w tym unijnych. Gmina co roku uzyskuje refundację poniesionych kosztów w wysokości 30 %.

 1. Zarzut że Gmina źle planuje środki np. w Unikowie przeznaczając 7 tys. Na siłownię  a kosztuje ona 15 tys.

Odp. Wielkość Funduszu Sołeckiego jest uzależniona od wskaźników przy jego tworzeniu. Sołtys  nie powinien przedstawiać takich planów finansowych do budżety gminy, bez konsultacji z pracownikami wydziału inwestycji. Gmina nie może zmieniać wniosków i kwot podjętych uchwałą przez mieszkańców na zebraniu.

 1. Zarzut braku konsultacji odnośnie rewitalizacji.

Odp. Jest to informacja nieprawdziwa bowiem  konsultacje były prowadzone  na stronie Urzędu Miejskiego w Pińczowie , Echo Dnia oraz strony pinczow.com, poniżej linki:

https://echodnia.eu/swietokrzyskie/zobacz-projekty-rewitalizacji-srodmiescia-pinczowa-mozna-na-nie-glosowac/ar/11498869

http://pinczow.com.pl/aktualnosci/wpis/projekty-w-ramach-zadania-rewitalizacja-srodmiescia-pinczowa

 1. Kandydat Koniusz proponuje Spółki Celowe: do budowy dróg, budowy zamku, Morza Pińczowskiego oraz w kierunku uzdrowiska.

Odp. Jest to pomysł który nie występuje w żadnym samorządzie. Jest on bardzo kosztowny bo trzeba zatrudnić Prezesów, księgowych, Rady Nadzorcze oraz całą administrację, ponadto nie podaje sposobu ich finansowania. Z budżetu Gminy nie jest możliwe finansowanie takich Spółek.

Przedstawiamy sprostowanie do słów, które padły na spotkaniu w dniu 30 października 2018 roku w Muzeum Regionalnym:

 1. Zarzut braku środków zewnętrznych na wyposażenie jednostek OSP.

Odp. W tym roku Gmina Pińczów uzyskała dofinansowanie z Ministerstwa Sprawiedliwości w wysokości 115 tyś. zł na zakup dla jednostek OSP: 2 defibrylatorów , 7 toreb PSP R1+ deska+szyna oraz zestawu hydraulicznego. Ponadto w ciągu tylko ostatnich 2 lat  jednostki OSP Marzęcin, OSP Kozubów,  OSP Skowronno Górne, OSP Krzyżanowice, OSP Młodzawy , OSP Chruścice oraz OSP Zagość uzyskały dofinansowanie ze środków  Komendy Głównej PSP.

 1. Zarzut, że gmina nie posiada projektu rozbudowy strzelnicy sportowej.

Odp. W budżecie na 2017 roku na zadanie: „Opracowanie dokumentacji projektowej  rozbudowy i przebudowy strzelnicy sportowej w Pińczowie” gmina przeznaczyła środki w wysokości 11500 zł . Uzyskano pozwolenie na budowę w grudniu 2016 roku, o którym informowaliśmy Pana Koniusza odrębnym pismem.

 1. Zarzut Pani Strączek, że Pińczów jest czarną plamą w pozyskiwaniu środków przez organizacje pozarządowe.

Odp. Organizacje pozarządowe ( stowarzyszenia) z terenu naszej gminy doskonale radzą sobie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych i współpracują w tym zakresie od kilku lat z gminą oraz z Lokalną Grupą Działania. W ciągu tylko ostatnich 2 naborów ogłoszonych przez LGD, stowarzyszenia zrealizowały 32 wnioski ( np.: Fundacja Ekorozwój Ponidzia – 4 wnioski na łączną kwotę 124280,00 zł , Lokalna Organizacja Turystyczna  w Pińczowie  – 3 wnioski na kwotę 138297,70 zł,  OSP Krzyżanowice – 3 wnioski na kwotę ponad 140 tyś. zł) łączna pozyskana kwota przez stowarzyszenia z terenu gminy Pińczów tylko z tego działania wynosi: 649401,40 zł

W  odniesieniu do  nieprawdziwych informacji podawanych przez Pana Koniusza,KWW Ziemia Pińczowska rozważa złożenie pozwu w trybie wyborczym.

9 odpowiedzi na “Ziemia Pińczowska: Sprostowanie do treści wypowiedzi podawanych przez Pana Janusza Koniusza na spotkaniach przedwyborczych”

 1. Xyz pisze:

  Ta kampania sie robi męcząca. Lecz opozycja kompromituje sie troche .Pan Koniusz ma złych doradców jeżeli oni mu to podsuwają . Jeżeli sam to wymyśla i kieruje robi błąd . Uważam ze jest zbyt mądry żeby łapać sie takich chwytow

 2. To ja pisze:

  Czy te organizacje co dostały dofinansowanie z LGD to nie są krewni i znajomi królika?

 3. Do to ja pisze:

  Taa, w ogóle te 4000 głosów co burmistrz dostał to znajomi i krewni i wszyscy dostaną stanowisko za głos, to że Koniusz kłamie i oszukuje ludzi to spoko, a Ty znowu jakies manipulacje, dajcie sobie siana, albo piszcie cos z sensem

 4. Maria pisze:

  Do to ja.Wnioski składane w ramach naborów LGD są wstępnie weryfikowane przez specjalnie powołaną do tego komisję, która sprawdza czy wniosek spełnia wszystkie wymagania i odpowiednio go punktuje. Następnie wnioski przesyłane są do urzędu marszałkowskiego i tam po kolejnej dokładnej weryfikacji podejmowana jest decyzja, które wnioski dostają dofinansowanie. Mniej więcej to tak wygląda .Kto składał wnioski o pieniądze unijne to wie , że to dość skomplikowane

 5. roman pisze:

  Roko Koko – Włodek – Spoko.

  Fiku Miku, fiku miku – nie zobaczycie Janusza na świeczniku.
  Łubu dubu, łubu dubu – Marek nie zostanie prezesem naszego klubu.
  Łeche cheche, łeche cheche – Saltarski walnął głową w deche.

 6. mowa trawa urzędnicza pisze:

  Ta Ziemia Pińczowska ma zadziwiający wgląd najtajniejsze dokumenty budżetowe gminy. Cud chyba? Na szczęście dla p. Koniusza podane fakty potwierdzają to co mówił, natomiast rozbudowany kometarz, jest przynajmniej dla mnie nie do ogarnięcia, klasyczne ględzenie. A podajtaż go pod sąd i w kajdany jak obczerniał. Ale tego Ziemia Pińczowska nie zrobi boby już totalnie mniejsza, że sama się ośmieszyła, ale gorzej bo ukochanego burmistrza.

 7. M.M.M. pisze:

  Dokumenty budżetowe nie są tajne.Najlepiej o tym wie Pan A.Koniusz bo jest w Radzie.

 8. Nie strasz.... pisze:

  Dokumenty budżetowe nie są tajne? Owszem, ale próbowałeś kolego drogi, dopytać pani skarbnik o cokolwiek z danych podawanych radnym, gwoli uszczegółowienia, wyjaśnienia, doprecyzowania podawanych przez p. skarbnik kwot? Jeśli otrzymasz po wielkich korowodach to informację w stylu pkt. 10 tego elaboratu ZP że gmina nie może zmieniać kwot funduszu sołeckiego co znaczyłoby, że ile sobie pieniążków w danej wsi zażyczą to gmina im musi zaszuflować. Zresztą szkoda czasu na analizę tego „dzieła”. Nie bądźcie tacy wielkoduszni. Podajcie Koniusza pod sąd, w kajdany go i do kryminału. Nie straszcie tylko zróbcie.

 9. Janusz Koniusz pisze:

  W odpowiedzi na informację Komitetu Wyborczego Wyborców Ziemi Pińczowskiej zamieszonego na własnej stornie oraz na łamach portalu informacyjnego pinczow.com informuję że:
  Na spotkaniach wyborczych zajmowałem się własnym programem. Szkoda, było czasu na zajmowanie się programem Komitetu Wyborczego Wyborców Ziemi Pińczowskiej.

  Proszę zainteresowanych o obejrzenie przytoczonego filmu z 17 października odnoszącego się do budżetu gminy. Linku to filmu https://www.youtube.com/watch?v=_i4qbIY03FE

  Budżet Urzędu Miasta i Gminy znajduje się na oficjalnych stronach Biuletynu Informacji Publicznej Miasta i Gminy Pińczów. Wystarczy otworzyć i samemu wyrobić sobie opinie. Można również przeanalizować wyniki przetargów na realizowane inwestycje.

  Przytoczone zarzuty są absurdalne. Odniosę się tylko do jednego zarzutu odnośnie rozbudowy strzelnicy. Jak to możliwe, że Gmina uzyskała pozwolenie na budowę w grudniu 2016 roku, a środki na opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy strzelnicy sportowej w Pińczowie znajdują dopiero w budżecie na 2017 r.

  Pozdrawiam serdecznie i zachęcam do udziału w wyborach

  Janusz Koniusz


Masz pytania? Napisz do nas:
redakcja@pinczow.com