Serwis Internetowy Miasta Pińczów

JUBILEUSZ TEATRU CIUT FRAPUJĄCEGO

3 komentarze

Program wyrównywania różnic między regionami w 2019 roku

27 grudnia 2018 | SR, pinczow.pl | Wyświetleń: 608

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pińczowie informuje, że Powiat Pińczowski w grudniu 2018 roku przystąpił do realizacji „Programu wyrównywanie różnic między regionami III? finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.”

 Powiat Pińczowski może wystąpić w roli realizatora programu w następujących obszarach:

  1. obszar B – likwidacja barier w urzędach powiatowych, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
  2. obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych; dofinansowaniem objęta jest część kosztów utworzenia spółdzielni socjalnej w zakresie adaptacji pomieszczeń oraz wyposażenie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych;
  3. obszar D – likwidacja barier transportowych w warsztatach terapii zajęciowej lub w placówkach  służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzonych przez: organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty (ŚDS, DPS, SOSW);
  4. obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;
  5. obszar G  – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.
Zasady dotyczące realizacji programu dostępne są na stronie internetowej PFRON – procedury realizacji programu wyrównywania różnic między regionami III 2019:
  • wnioski i wystąpienia samorządu terytorialnego dotyczące obszarów B, C, D i G programu przyjmowane będą w sekretariacie Starostw Powiatowego w Pińczowie, ul. Zacisze 5, w terminie od dnia 02.01.2019 r. do dnia 31.01.2019 r.
  • wnioski samorządów gminnych oraz organizacji pozarządowych dotyczące obszaru E programu przyjmowane będą bezpośrednio we właściwym Oddziale PFRON w terminie  od 2.01.2019 r. do 31 październik 2019 roku.

Zasady dotyczące realizacji programu dostępne są na stronie www.pfron.org.pl 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Masz pytania? Napisz do nas:
redakcja@pinczow.com