Serwis Internetowy Miasta Pińczów

JUBILEUSZ TEATRU CIUT FRAPUJĄCEGO

3 komentarze

Sesja Rady Miejskiej

27 grudnia 2018 | pinczow.com.pl, | Wyświetleń: 510

Otwarcie sesji nastąpi w dniu 28 grudnia 2018 roku /piątek/ o godz. 10-tej w sali teatralnej Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury w Pińczowie przy ulicy Piłsudskiego 2 A.  

Projekt porządku obrad przewiduje :

 1. Otwarcie sesji
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu Nr III/2018 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 5 grudnia 2018 r.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów w okresie między sesjami.
 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmian w budżecie Gminy Pińczów na 2018 rok,
  2. zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Pińczów na lata 2018 ? 2035,
  3. wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018,
  4. udzielenia bonifikaty od opłaty wnoszonej jednorazowo za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Pińczów,
  5. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy,
  6. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy,
  7. uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Pińczowie na 2019 rok,
  8. zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Pińczowie na 2019 rok.
 7. Informacja o stanie zabezpieczenia przeciwpożarowego na terenie Gminy Pińczów z uwzględnieniem poszczególnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. 
 8. Uzupełnienie informacji o możliwości wykonywania pracy przez skazanych, osadzonych w Zakładzie Karnym w Pińczowie w 2019 roku.
 9. Interpelacje i zapytania radnych, informacje, komunikaty i wolne wnioski.
 10. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
 11. Zamknięcie obrad.

                                                

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Masz pytania? Napisz do nas:
redakcja@pinczow.com