Serwis Internetowy Miasta Pińczów

Zbliżeniowe Kino Visa w listopadzie w Pińczowie

24 komentarze

Mój prąd – program dofinansowania do instalacji fotowoltaicznych 

5 sierpnia 2019 | pinczow.com.pl, | Wyświetleń: 306

Informujemy, że został ogłoszony rządowy program dofinansowania instalacji fotowoltaicznych pn. „Mój Prąd”. Dofinansowanie obejmie do 50% kosztów instalacji i wynosić będzie nie więcej niż 5 000 zł. Program skierowany jest do gospodarstw domowych. Termin ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie i początek ich
przyjmowania planowany jest na przełom sierpnia i września 2019 roku.
Nabór wniosków będzie prowadzony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Szczegółowe założenia, przygotowanego przez Rząd, programu „Mój Prąd” są następujące:
dofinansowanie przyznawane będzie do mikroinstalacji fotowoltaicznej (PV) o mocy zainstalowanej od 2kW do
10kW;
– dofinansowanie przekazywane będzie w formie bezzwrotnej;
– wysokość dofinansowania: do 50% kosztów kwalifikowanych instalacji fotowoltaicznej (PV), nie więcej jednak niż
5 000 zł;
– koszty kwalifikowane, to koszty zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej (PV) o mocy zainstalowanej od 2kW do
10kW;
– instalacja PV obejmuje panele fotowoltaiczne z niezbędnym oprzyrządowaniem;
– beneficjentem programu będzie osoba fizyczna, która jest stroną umowy przyłączeniowej;
– wnioski o dofinansowanie składane będą w formie papierowej, a przesłać je będzie można np. pocztą, kurierem
lub złożyć osobiście w NFOŚiGW;
– kwalifikacja kosztów: w programie kwalifikowane (tj. podlegające dofinansowaniu) będą koszty poniesione przez
osobę fizyczną od 23 lipca 2019 (datą poniesienia wydatku jest data opłacenia faktury);
– projekt nie może zostać zakończony (instalacja przyłączona przez OSD) przed ogłoszeniem naboru (tj. przed 23
lipca 2019 r.), natomiast projekt musi być zakończony na moment składania wniosku o dofinansowanie do
NFOŚiGW – w praktyce znaczy to, że wnioski o dofinansowanie mogą być składane po zakupie i montażu instalacji
PV, podpisaniu umowy dwustronnej z dystrybutorem energii i zainstalowaniu licznika dwukierunkowego (co jest
równoznaczne z zakończeniem inwestycji);
– wnioskodawca (osoba fizyczna) składa wniosek o dofinansowanie, który po zatwierdzeniu staje się umową o
dofinansowanie oraz wnioskiem o płatność;
– do wniosku o dofinansowanie należy załączyć: fakturę za zakup i montaż instalacji PV, dowód zapłaty faktury,
dokument potwierdzający instalację licznika dwukierunkowego wraz z danymi identyfikacyjnymi konkretnej umowy
kompleksowej (wzór dokumentu zostanie opublikowany wraz z ogłoszeniem naboru na stronach NFOŚiGW);
– dofinansowanie może być udzielone jedynie na nowe urządzenia (wyprodukowane nie później niż 24 miesiące
przed instalacją);
– projekt nie może dotyczyć wzrostu mocy już wcześniej zainstalowanej instalacji PV;
– beneficjent zobowiązany jest do zgody na ewentualne przeprowadzenie kontroli instalacji w okresie 3 lat od dnia
wypłaty dofinansowania;
– beneficjent zobowiązany jest do zgody na przetwarzanie i opublikowanie swoich danych osobowych (imię,
nazwisko, miejscowość, moc instalacji);
– nie przewiduje się stosowania zabezpieczeń udzielonego dofinansowania.

Jeżeli wnioskodawca (osoba fizyczna) otrzymał dofinansowanie lub jest w trakcie realizacji inwestycji fotowoltaicznej w ramach innego programu dotacyjnego, nie może ubiegać się o ponowne wsparcie w ramach programu ?Mój Prąd?.
Informacje o nowym programie ?Mój Prąd? udzielają doradcy z Wydziału Projektu Doradztwa Energetycznego NFOŚiGW: https://doradztwo-energetyczne.gov.pl/
Źródło informacji:
https://www.gov.pl/web/energia/program-moj-prad-zalozenia-szczegolowe
http://www.nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,1450,program-moj-prad-zalozenia-szczegolowe.html

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


Masz pytania? Napisz do nas:
redakcja@pinczow.com