Serwis Internetowy Miasta Pińczów

WYCINKA ODBYŁA SIĘ PLANOWO

15 komentarzy

Oferta edukacyjna Liceum Ogólnokształcącego 

30 czerwca 2020 | LO Pińczów, pinczow.com | Wyświetleń: 1 109

Oferta edukacyjna Liceum Ogólnokształcącego 

Hugona Kołłątaja w Pińczowie

2020/2021

 Kandydatom proponujemy:

  • klasę akademicką z rozszerzonym programem z języka angielskiego, matematyki, fizyki lub geografii,
  • klasę biologiczno – chemiczną z rozszerzonym programem z biologii i chemii,
  • klasę humanistyczną z rozszerzonym programem z języka polskiego, języka angielskiego, historii lub WOS,
  • klasę ogólną z rozszerzonym programem z matematyki i geografii.

Wszystkich zainteresowanych informujemy, że dokumenty, potwierdzające spełnienie przez kandydata warunków branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, tj.

  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
  • zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
  • wypełniona teczka kandydata( ucznia),
  • akt urodzenia (do wglądu w celu zweryfikowania poprawności danych osobowych),
  • jedna fotografia kandydata,

będą przyjmowane w terminie:

– od 11.05.2020 r. od godz. 8:00

– do 10.07.2020 r. do godz. 15:00 .


Oryginały świadectw należy dostarczyć do dnia 10 lipca 2020 r.

Zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty należy dostarczyć

do dnia 04.08.2020 r. do godz. 14.00 .

 Szczegółowy Regulamin Rekrutacji na stronie www.lo.pinczow.com

 https://www.youtube.com/watch?v=jxlCmgDjGRU

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.


Masz pytania? Napisz do nas:
redakcja@pinczow.com