Serwis Internetowy Miasta Pińczów

Koncert Muzyki Patriotycznej – zaproszenie

0 komentarzy

Budżet Obywatelski 

15 czerwca 2020 | pinczow.com.pl, | Wyświetleń: 1 206

1. Budżet Obywatelski Miasto Pińczów:

1) Propozycje przedsięwzięć (projektów) do zrealizowania w ramach budżetu obywatelskiego dla Miasta i Gminy Pińczów może zgłosić:

a. Grupa 10 mieszkańców Miasta i Gminy Pińczów, którzy mają posiadają czynne prawo wyborcze

b. Instytucje publiczne, spółdzielnie mieszkaniowe i organizacje pozarządowe , wspólnoty mieszkaniowe działające na terenie Miasta i Gminy Pińczowa.

2) wnioski zgłaszamy w terminie od dnia 15 czerwca 2020 r. do 07 lipca 2020 r.

W ramach budżetu obywatelskiego w roku 2020 maksymalna kwota przeznaczona na realizację 1 projektu wynosi do 200 000 zł (dwieście tysięcy złotych).

Koszt zgłaszanych przedsięwzięć nie może obecnie przekraczać 200 000 zł.

Link do Uchwały nr XIX/179/2020 Rady Miejskie w Pińczowie z dnia 15 maja 2020r

https://www.prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiwPinczowie/document/626788/Uchwa%C5%82a-XIX_179_2020

3) weryfikacja zgłoszonych projektów, rozpatrzenie odwołań od decyzji o nie dopuszczeniu projektu do głosowania oraz publikacja listy projektów dopuszczonych do głosowania do dnia 31 lipca 2020 r.

4) głosowanie zostanie przeprowadzone w dni robocze od dnia 01 września 2020 r. do dnia 20 września 2020 r.,

a. Głosować może każdy mieszkaniec

b. Każdy mieszkaniec może oddać tylko 1 głos

5) ogłoszenie informacji o projektach, które uzyskają największą liczbę głosów w głosowaniu powszechnym, mieszczą się w puli środków przewidzianych na realizacje Budżetu Obywatelskiego i zostaną wskazane do realizacji do dnia 30 września 2020 r.

 

Informacja dotycząca głosowania – Budżet Obywatelski 2020

W terminie od dnia 01 września 2020 r. do dnia 20 września 2020 r. w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 ? 15:30, zostanie przeprowadzone głosowanie na projekty, które będą realizowane w roku 2021 w ramach budżetu obywatelskiego dla Miasta i Gminy Pińczów.

Głos można oddać w Urzędzie Miejskim w Pińczowie ul. 3 Maja 10 /urna obok punktu informacyjnego lub elektronicznie:

  1. kartę do głosowania można pobrać ze strony: www.pinczow.com.pl, lub w punkcie do głosowania.
  2. wypełnioną kartę należy przesłać na adres poczty: sekretariat@pinczow.com.pl lub fax Urzędu Miejskiego numer fax 41 357 26 45.

Karty do głosowania zostaną udostępnione na stronie internetowej i w Urzędzie Miejskim w Pińczowie w pierwszym dniu roboczym rozpoczynającym głosowanie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Masz pytania? Napisz do nas:
redakcja@pinczow.com