Serwis Internetowy Miasta Pińczów

Informacja dla mieszkańców w sprawie transportu do punktów szczepień przeciwko COVID -19

9 komentarzy

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – zawód z przyszłością!

7 lipca 2020 | zsrchroberz.pl, zsrchroberz.pl | Wyświetleń: 452

Prognozy energetyczne zakładają, że jeśli tempo spalania paliw kopalnych (ropa naftowa, gaz ziemny, węgiel) utrzyma się na obecnym poziomie i atmosfera będzie w dalszym ciągu nasycana CO2, to średnia temperatura powierzchniowa Ziemi będzie wzrastała.

Chęć zahamowania negatywnych zmian oraz coraz bardziej kurczące się zasoby paliw kopalnych stwarzają niszę i możliwości zatrudnienia dla osób posiadających wiedzę i umiejętności w zakresie odnawialnych źródeł energii.

Coraz więcej inwestycji związanych z odnawialnymi źródłami energetyki (OZE) sprawia, że zawód technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej wydaje się być zawodem przyszłości i już niedługo będzie bardzo poszukiwany na rynku pracy.

Uczniowie w trakcie nauki w 5-letnim technikum w Chrobrzu na kierunku „Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej” zdobywają wiedzę i umiejętności niezbędne do organizowania i wykonywania prac związanych z montażem, kontrolowaniem pracy oraz konserwacją i naprawą instalacji i urządzeń do pozyskiwania energii odnawialnej (np. energii wiatru, wody, słońca). Zajęcia praktyczne, np. z kosztorysowania i dokumentacji technicznej są prowadzone w pracowni wyposażonej w 26 komputerów All in One z monitorami dotykowymi. ZSCKR w Chrobrzu ma podpisane umowy intencyjne z pracodawcami zajmującymi się OZE.

Technicy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej mogą znaleźć zatrudnienie:

  • na stanowiskach związanych z montażem instalacji wyposażonych
    w urządzenia energetyki odnawialnej,
  • na stanowiskach nadzoru technicznego nad utrzymaniem prawidłowego funkcjonowania instalacji energetyki odnawialnej.

Szczegóły na temat oferty edukacyjnej oraz rekrutacji na www.zsrchroberz.pl oraz pod nr tel. 41 356 40 03.

Zapraszamy do Chrobrza!

Możliwość komentowania jest wyłączona.


Masz pytania? Napisz do nas:
redakcja@pinczow.com