Serwis Internetowy Miasta Pińczów

„Goła baba” w wykonaniu Joanny Szczepkowskiej

0 komentarzy

Międzynarodowy Dzień bez Przemocy

8 października 2020 | MR, ZK | Wyświetleń: 812

W Zakładzie Karnym w Pińczowie realizowany jest „Trening zastępowania agresji SZANSA”, program resocjalizacji skazanych z zakresu przeciwdziałania przemocy

Corocznie, 2 października, obchodzony jest Międzynarodowy Dzień bez przemocy, ustanowiony w dniu urodzin Mahatmy Gandhiego, propagatora pacyfizmu i strategii niestosowania przemocy. Święto zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 15 czerwca 2006 roku.

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Pińczowie podejmują oddziaływania penitencjarne prowadzące do rzadszego używania zachowań antyspołecznych przez osadzonych oraz częstszego stosowania ich prospołecznych alternatyw. Takie założenia ma m.in. realizowany obecnie „Trening zastępowania agresji SZANSA”. Do udziału w programie zostali zakwalifikowani skazani młodociani oraz odbywający karę pozbawienia wolności po raz pierwszy, u których zauważony został szczególnie wysoki poziom agresji, a także którzy dopuścili się popełnienia przestępstwa z użyciem agresji.  Podstawowym założeniem jest, że każdy czyn uwarunkowany  jest wieloczynnikowo, dlatego trening „SZANSA” obejmuje ćwiczenia zarówno z zakresu umiejętności społecznych, jak również kontroli gniewu oraz wnioskowania moralnego. Do tej pory we wspomnianym programie wzięło udział 42 osadzonych. Obecnie planowane są kolejne edycje, do których ma zostać zakwalifikowanych 40 osadzonych.

Na terenie tutejszej jednostki prowadzone są także inne programy mające na celu zapobieganie zachowaniom agresywnym skazanych, takie jak: ” Stop przemocy DULUTH” oraz „Od władzy do równości”. Łącznie w takich  programach wzięło udział już 82 osadzonych.

Dodaj komentarz


Masz pytania? Napisz do nas:
redakcja@pinczow.com