Serwis Internetowy Miasta Pińczów

Szkoła Muzyczna zaprasza na koncert

0 komentarzy

Ostatnia w tym roku sesja Rady Miejskiej w Pińczowie

30 grudnia 2021 | ACh, pinczow.com.pl | Wyświetleń: 1 235

Ostatnia w tym roku sesja Rady Miejskiej w Pińczowie. Podjęto uchwałę w sprawie ustalenia budżetu gminy na przyszły rok 

W środę, 29 grudnia odbyła się ostatnia w tym roku sesja Rady Miejskiej w Pińczowie. Radni podjęli szereg ważnych uchwał, w tym uchwałę budżetową na 2022 rok. Poniżej szczegóły.

Posiedzenie rozpoczęło się od sprawozdania Pana Burmistrza Włodzimierza Baduraka z okresu pomiędzy sesjami. Wprowadzono do porządku obrad dodatkową uchwałę dotyczącą zwolnienia z opłat w 2022 roku handlujących przy ulicy Targowej w Pińczowie.

Następnie radni dyskutowali nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pińczów na 2022 rok. Podczas sesji radni podjęli tę uchwałę – 16 głosów było za, 3 przeciw, 1 głos wstrzymujący się, 1 radny był nieobecny.
 
Ponadto radni Rady Miejskiej w Pińczowie podjęli uchwały dotyczące:
– zmian w budżecie Gminy Pińczów na 2021 rok – 17 głosów za, 3 wstrzymujące się, 1 radny nieobecny
– zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Pińczów na lata 2021 ? 2035 – 16 głosów za, 4 wstrzymujące się, 1 nieobecny
– udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pińczowskiemu na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej – samorząd gminy Pińczów przekaże 180 tysięcy dotacji celowej – 19 głosów za, 1 przeciw, 1 nieobecny
– udzielenia pomocy finansowej Województwu Świętokrzyskiemu na realizację zadania pn. ?Rewitalizacja oraz Funkcjonowanie Kolejki Wąskotorowej Ponidzie? – samorząd gminy Pińczów przekaże 154 tysiące złotych – przyjęta jednogłośnie
– zmiany w Statucie Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie – przyjęta jednogłośnie
– powołania Rady Społecznej Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie na okres kadencji 2022-2024 – 18 głosów za, 2 wstrzymujące się, 1 nieobecny
– uchwalenia ?Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Pińczów na lata 2022 ? 2026? – 18 głosów za, 2 wstrzymujące się, 1 nieobecny,
– wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w drodze komunalizacji na rzecz Gminy Pińczów nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa – 19 głosów za, 1 brak głosu, 1 nieobecny
– uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Pińczowie na 2022 rok – 19 głosów za, 1 wstrzymujący się, 1 nieobecny
– zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Pińczowie na 2022 rok – 17 głosów za, 2 przeciw, 1 wstrzymujący się, 1 nieobecny
– odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej polegającej na budowie budynku wielorodzinnego z zewnętrznymi miejscami parkingowymi oraz infrastrukturą zewnętrzną, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami:240/3, 241/8, 243/8, 244/8 i 245/11, obręb 08, położonych przy ul. Spacerowej w Pińczowie – 19 głosów za, 1 wstrzymujący się, 1 nieobecny.
– uchwała dotycząca zwolnienia z opłaty targowej w 2022 roku handlujących przy ulicy Targowej w Pińczowie – 18 głosów za, 1 przeciw, 1 wstrzymujący się.
 
Po podjęciu uchwał nastąpiło podsumowanie pracy komisji Rady Miejskiej w Pińczowie. Przedstawiono sprawozdania Komisji Rewizyjnej, z działalności Komisji Przemysłu i Handlu, z działalności Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej, z działalności Komisji Zdrowia, ds. Rodziny, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska.
 
Środową sesję zakończyło złożenie noworocznych życzeń: – Dziś spotykamy się na ostatniej sesji w 2021 roku. To idealny moment nie tylko na podsumowanie całorocznej pracy, ale także złożenie podziękowań. Dziękuję Państwu radnym, Panu przewodniczącemu i jego zastępcom oraz wszystkim sołtysom i pracownikom Urzędu Miejskiemu za całoroczny trud i pracę. Na nowy rok życzę wszystkim Państwu i wszystkim mieszkańcom wszystkiego co najlepsze. Przede wszystkim zdrowia oraz powodzenia w życiu prywatnym i zawodowym – mówił Włodzimierz Badurak, burmistrz Pińczowa.
 
Do życzeń Pana Burmistrza dołączyła Beata Kita, wiceburmistrz Pińczowa, Zdzisław Woźniak, przewodniczący Rady Miejskiej w Pińczowie oraz radni.

Możliwość komentowania została wyłączona.


Masz pytania? Napisz do nas:
redakcja@pinczow.com