Serwis Internetowy Miasta Pińczów

Nabór do Szkoły Muzycznej

0 komentarzy

Zostań radnym Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

11 maja 2022 | Młodzieżowy Sejmik, swietokrzyskie.pro | Wyświetleń: 200

Masz od 15 do 24 lat? Chcesz brać aktywny udział w życiu regionu? Zostań radnym III kadencji Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

Na młodzieżowych radnych czeka 30 miejsc w podziale na okręgi wyborcze zgodnie z Uchwałą Nr XLIV/623/18 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego (link: https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6098/uchwala.nr.XLIV.623.2018.pdf

Kandydować mogą osoby w wieku od 15 lat (ukończonych w dniu zgłoszenia) do 24 lat, posiadające status ucznia lub studenta, zamieszkałe na terenie województwa świętokrzyskiego, które na wypełnionych formularzach uzyskały rekomendacje jednego z podmiotów działających na terenie województwa świętokrzyskiego: młodzieżowej rady miasta, gminy lub powiatu, samorządu uczniowskiego szkoły ponadpodstawowej, samorządu studenckiego lub organizacji pozarządowej pracującej z młodzieżą lub na jej rzecz.

Formularz zgłoszeniowy kandydata na radnego Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego – formularz zgłoszeniowy

Kadencja będzie trwać dwa lata. Sesje Młodzieżowego Sejmiku i posiedzenia jego komisji odbywać się będą stosownie do potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz na kwartał. 

Więcej informacji na temat zakresu działania i organizacji Młodzieżowego Sejmiku oraz trybu wyboru radnych: Statut Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego (link: http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10151/uchwala.nr.XLV.559.22.PDF

 

Zachęcamy dyrekcje pińczowskich szkół ponadpodstawowych, władze uczelni WSUZ w Pińczowie i organizacje pozarządowe do zgłaszania swoich kandydatów.

Rekrutacja trwa do 16 maja 2022r.

Udostępnij na:


Dodaj komentarz
Masz pytania? Napisz do nas:
redakcja@pinczow.com