Serwis Internetowy Miasta Pińczów

Koncert Klezmerski w Starej Synagodze

0 komentarzy

BUDŻET OBYWATELSKI 2022

13 czerwca 2022 | ACh, pinczow.com.pl | Wyświetleń: 401

BUDŻET OBYWATELSKI 2022, Zapraszamy do zgłaszania projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego w roku 2022 (realizacja w roku 2023).

BUDŻET OBYWATELSKI 2022, Zapraszamy do zgłaszania projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego w roku 2022 (realizacja w roku 2023)

Propozycje przedsięwzięć (projektów) do zrealizowania w ramach budżetu obywatelskiego może zgłosić:
1) Grupa 10 mieszkańców, którzy w dniu zgłoszenia posiadają czynne prawo wyborcze
2) Instytucje publiczne, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i organizacje pozarządowe działające na terenie miasta i gminy. Do formularza należy załączyć kopię, aktualnego na dzień złożenia projektu, odpisu z KRS lub innego właściwego rejestru oraz uchwałę zarządu w sprawie zgłoszenia projektu.

Harmonogram:
1. Zgłaszanie wniosków – od 15 czerwca do 07 lipca,
2. Weryfikacja zgłoszonych projektów, rozpatrzenie odwołań od decyzji o niedopuszczeniu projektu do głosowania oraz publikacja listy projektów dopuszczonych do głosowania – do 31 lipca,
3. Głosowanie zostanie przeprowadzone w dni robocze od 1 do 20 września,
4. Ogłoszenie informacji o projektach, które uzyskają największą liczbę głosów w głosowaniu powszechnym, mieszczą się w puli środków przewidzianych na realizację budżetu obywatelskiego i zostaną wskazane do realizacji – do 30 września.

W ramach budżetu obywatelskiego w roku 2022 maksymalna kwota przeznaczona na realizację jednego projektu wynosi 200 000 zł (dwieście tysięcy złotych).

Zasady jakie powinien spełniać projekt oraz szczegóły dotyczące oceny wniosków określa UCHWAŁA NR XIX/179/2020 RADY MIEJSKIEJ W PIŃCZOWIE z dnia 15 maja 2020r. dostępna pod poniższym linkiem: TUTAJ

 

Budżet obywatelski 2022 – formularz zgłoszeniowy do pobrania: TUTAJ

Udostępnij na:


Dodaj komentarz
Masz pytania? Napisz do nas:
redakcja@pinczow.com