Serwis Internetowy Miasta Pińczów

„Goła baba” w wykonaniu Joanny Szczepkowskiej

0 komentarzy

Został wybrany nowy wykonawca inwestycji „Przebudowa dworca”

15 lipca 2022 | ACh, pinczow.com.pl | Wyświetleń: 963

Został wybrany nowy wykonawca inwestycji „Przebudowa dworca”. Podpisano umowę.

Dziś w Urzędzie Miejskim w Pińczowie miało miejsce podpisanie ważnej umowy. Został wybrany nowy wykonawca inwestycji „Przebudowa dworca” w ramach projektu „Wsparcie multimodalnej mobilności na terenie Gminy Pińczów”.
 
Wykonawcą inwestycji jest Firma Spółdzielnia Rzemieślnicza z siedzibą w Busku-Zdroju.
 
Umowę podpisali Włodzimierz Badurak, burmistrz Pińczowa oraz Dariusz Musiał prezes zarządu wyżej wymienionej firmy i Leszek Skórski zastępca prezesa.
 
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa budynku dawnego dworca PKS oraz jego rozbudowa o zadaszenie na konstrukcji stalowej wraz z zagospodarowaniem terenu.
W ramach inwestycji wykonawca:
– przebudowa budynku oraz jego rozbudowa o zadaszenie na konstrukcji stalowej od strony południowo- zachodniej
– dokończenie oraz wykonanie wewnętrznych instalacji wod-kan, c.o., wentylacji mechanicznej i elektrycznej
– wykonanie instalacji gazowej wewnętrznej i dokończenie zewnętrznej ? do skrzynki gazowej
– wykonanie instalacji fotowoltaiki na dachu budynku
– wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej w tym demontaż i poprawny montaż studni przepompowni ścieków, montaż osprzętu, przewiert pod drogą i włączenie do sieci kanalizacyjnej
-dokończenie wykonania przyłącza wodociągowego w tym przewiert pod drogą i włączenie do sieci wodociągowej;
– dokończenie wykonanie kanalizacji deszczowej w tym demontaż i poprawny montaż separatora oraz budowa zbiornika odparowującego;
– zagospodarowanie terenu działki polegające na utworzeniu układu komunikacyjnego wewnętrznego (pieszy i kołowy) z wykonaniem miejsc postojowych dla samochodów osobowych w ilości 32 (w tym 2 dla osób niepełnosprawnych), busów w ilości 3 szt. i autobusów ilości 3 szt. ? wg. projektu zamiennego konstrukcji nawierzchni;
– przebudowa dwóch zjazdów z drogi wojewódzkiej,
– oświetlenie terenu ? w tym do uzupełnienia dwa odcinki kabla od lampy nr 2 do lampy nr 3 oraz od lampy nr 3 do lampy nr 5
– przełożenie linii kablowej elektrycznej i telekomunikacyjnej.
– montaż elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, zagospodarowanie zieleni
– zamówienie obejmuje również wyposażenie wg. projektu technologii (bez lodówek)
 
Umowę podpisano na 3 130 081,30 zł netto. Termin realizacji zadania wyznaczono na 2023 rok. ?Przebudowa dworca?, na którą dziś podpisano umowę będzie realizowana w ramach projektu ?Wsparcie multimodalnej mobilności na terenie Gminy Pińczów?. Zamówienie dofinansowane jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 3 Działanie 3.4. Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej.
 

Dodaj komentarz


Masz pytania? Napisz do nas:
redakcja@pinczow.com