Serwis Internetowy Miasta Pińczów

“Trenuj z Nidą Pińczów”

0 komentarzy

Trasa rowerowa na odcinku Pińczów – Złota – Wiślica – Nowy Korczyn

19 listopada 2022 | ACh, pinczow.com.pl | Wyświetleń: 1 150

Podpisano porozumienie określające zasady współpracy przy realizacji zadania “Trasa rowerowa na odcinku Pińczów – Złota – Wiślica – Nowy Korczyn – wykonanie dokumentacji projektowej”.

W ramach Partnerstwa OSI Ponidzie zostało dziś w Urzędzie Miejskim w Pińczowie podpisane porozumienie określające zasady współpracy przy realizacji zadania “Trasa rowerowa na odcinku Pińczów – Złota – Wiślica – Nowy Korczyn – wykonanie dokumentacji projektowej”.

Porozumienie podpisało czterech członków należących do OSI Ponidzie: Gmina Pińczów (lider), reprezentowana przez: Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów ? Włodzimierza Baduraka, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Mirosławy Wiśniewskiej; Gmina Wiślica (partner) reprezentowana przez: Burmistrza Miasta i Gminy Wiślica – Jarosława Jaworskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Haliny Sokołowskiej; Gmina Złota (partner) reprezentowana przez: Wójta Gminy Złota – Tadeusza Sułka przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Ewy Pawełczak; Gmina Nowy Korczyn (partner) reprezentowana przez: Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn – Pawła Zagaja przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Joanny Parlak.

Ścieżka rowerowa, której dotyczy dzisiejsze porozumienie jest składową częścią dużego projektu Partnerstwa OSI PONIDZIE “Szlak Turystyczny NIDA”.
Na podstawie porozumienia strony postanawiają wspólnie wykonać dokumentację projektową ze wszystkimi uzgodnieniami i pozwoleniami dla wymienionego zadania. Partnerzy zawrą umowę na realizację zadania ponosząc koszty realizacji tej umowy na terenie własnej gminy.
Realizację porozumienia koordynować będzie lider, czyli Gmina Pińczów. Będzie odpowiadał także za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej z wszystkimi uzgodnieniami i pozwoleniami dla zadania pn. “Trasa rowerowa na odcinku Pińczów – Złota – Wiślica – Nowy Korczyn wykonanie dokumentacji projektowej”. Natomiast partnerzy porozumienia będą koordynowania realizację umowy na terenie swojej gminy.
 
 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Masz pytania? Napisz do nas:
redakcja@pinczow.com