Serwis Internetowy Miasta Pińczów

“Trenuj z Nidą Pińczów”

0 komentarzy

Najważniejsze inwestycje i przedsięwzięcia w 2022 w Gminie Pińczów

5 stycznia 2023 | ACh, pinczow.com.pl | Wyświetleń: 1 332

Miasto i Gmina Pińczów: najważniejsze inwestycje i przedsięwzięcia w 2022 roku.

 – Szanowni Państwo dobiega końca kolejny rok pracy Samorządu Gminy Pińczów. Kolejny rok realizacji wyznaczonych celów i przedsięwzięć. Dziś oddajemy w Państwa ręce przegląd najważniejszych inwestycji i projektów, które udało się zrealizować w tym roku i tych, których realizacja wciąż trwa. Wszystko to nie byłoby możliwe bez współpracy:  radnych Rady Miejskiej, sołtysów, pracowników Urzędu Miejskiego oraz pracowników jednostek i spółek gminnych. Wszystkim należą się wielkie podziękowania – mówi Włodzimierz Badurak, burmistrz Pińczowa.

 

WSPÓŁPRACA NASZYM PRIORYTETEM 
Jednym z najważniejszych wydarzeń ubiegłego roku było wpisanie Pińczowa i całej Gminy Pińczów w Strategię Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030 + jako obszar uzdrowiskowy, razem z Buskiem – Zdrojem, Kazimierzą Wielką i Solcem – Zdrojem. Dzięki temu możemy realizować uchwały, które były podejmowane wcześniej o utworzeniu strefy ochrony uzdrowiskowej na terenie gminy i działać w kierunku utworzenia uzdrowiska. Dołączyliśmy do Obszaru Strategicznej Interwencji Ponidzie i do OSI Uzdrowiska. W ramach tego porozumienia wspólnie z innymi samorządami planujemy między innymi budowę ścieżek rowerowych. Angażujemy się także w projekt Szlak Turystyczny Nida, w którego ramach planujemy realizować między innymi budowę bulwarów przy Nidzie. W ostatnich dniach w ramach Partnerstwa OSI Ponidzie zostało podpisane porozumienie określające zasady współpracy przy realizacji zadania “Trasa rowerowa na odcinku Pińczów – Złota – Wiślica – Nowy Korczyn – wykonanie dokumentacji projektowej”.  

ZDJĘCIE 1 1

WIELOMILIONOWE INWESTYCJE

 Kontynuujemy projekt “Multimodalnej mobilności gminy Pińczów”. W jego ramach uruchomiono transport komunikacji publicznej na terenie miasta, planowany jest zakup dwóch hybrydowych autobusów, budowa ścieżek rowerowych wraz z wypożyczalnią rowerów, trwa remont dworca i wiat przystankowych. Wartość inwestycji to około 12 milionów, ponad 9 milionów to dofinansowanie z Unii Europejskiej. Do bardzo ważnych inwestycji należą te, na które pozyskaliśmy około 26 milionów złotych w ramach Polskiego Ładu. Realizujemy budowę kanalizacji na terenie gminy, przebudowę targowicy oraz kilku innych odcinków dróg w gminie i w mieście. Ponadto realizujemy przedsięwzięcia w ramach projektu “Cyfrowa Gmina”. 

 ZDJĘCIE 2 1

DLA POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA 

Oto najważniejsze inwestycje drogowe:

1. Remont ulicy Przemysłowej w Pińczowie –  4.445.582,64 zł

2. Remont ulicy Armii Krajowej w Pińczowie wraz z budową miejsc parkingowych – 606.488,94 zł;
3. Remont ulicy Kluka w Pińczowie ? 151.196,19 zł;
4. Remont drogi w Młodzawach Dużych – 355.280,00 zł;
5. Remont ulicy Wdowiej w Pińczowie – 99.999,76 zł;
6.Przebudowa drogi gminnej w Pasturce – 86 077,58 zł;
7. Rozbudowa ulicy Prymasa Kardynała Wyszyńskiego w Pińczowie (realizacja w latach 2022-2023) – 5.239.726,99 zł;
8. Remont ulicy Langiewicza w Pińczowie (realizacja w latach 2022-2023) – 498.808,79 zł.

Ponadto przebudowaliśmy i dokładnie oznaczyliśmy sześć przejść dla pieszych na terenie Pińczowa.

 ZDJĘCIE 3 1

OCHRONA ZABYTKÓW 

W tym roku samorząd Gminy Pińczów przeznaczył 50 tysięcy na remont kaplicy Świętej Anny i 60 tysięcy złotych na remont w Klasztorze na Mirowie. Zakończyliśmy remont Domu Ariańskiego i rozpoczęliśmy wymianę dachu budynku stacji kolejki wąskotorowej w Pińczowie (wartość inwestycji 323 503,97 zł). 

BUDŻET OBYWATELSKI 

Za nami kolejna edycja budżetu obywatelskiego. W tym roku przeznaczono na ten cel 797 128,00 złotych. Zrealizowaliśmy także projekty, które Mieszkańcy wybrali w poprzednim roku m.in.: montaż makiety “Mój Pińczów – Sarmackie Ateny”, powstał nowy plac zabaw przy Zespole Szkół Numer 1 w Pińczowie 

 ZDJĘCIE 4 1

 

“CZYSTE POWIETRZE” 

Aktywnie realizujemy program “Czyste Powietrze”, w którego ramach można uzyskać dofinansowanie na wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz na przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.Mieszkańcy  Gminy Pińczów w tym roku zawarli 96 umów o dofinansowanie, a wnioskowana kwota dotacji  to 2 196 511,70  zł. 

WSPARCIE DLA OSP 

Przez cały rok samorząd wspiera działania jednostek OSP z terenu Gminy i pomaga w pozyskiwaniu dofinansowań. W tym roku udało się przekazać druhom z Krzyżanowic nowy wóz strażacki (koszt 900 tysięcy zł, 460 tysięcy złotych przekazała na ten cel Gmina Pińczów). W ostatnich dniach jednostki OSP Chruścice i OSP Stara Zagość otrzymały dofinansowanie na tworzenie miejsc noclegowych dla uchodźców z Ukrainy, a jednostki MDP z Podłęża i Bogucic otrzymały pieniądze na zakup sprzętu i wyposażenia. 

 ZDJĘCIE 5 1

 

KULTURA I PATRIOTYZM 

Rok 2022 pełen był także wydarzeń kulturalnych, charytatywnych i patriotycznych w Gminie Pińczów. Rozpoczęliśmy go “wielkim graniem” w ramach WOŚP. Zorganizowaliśmy szereg wydarzeń, wystaw, koncertów w ramach działań Muzeum Regionalnego w Pińczowie, pińczowskiego centrum kultury i naszej biblioteki. Do tych najważniejszych należały np.: wystawa “Propius ad Deum- Sztuka Sakralna na Ponidziu” (zdobyła nagrodę za najlepszą wystawę muzealną w Świętokrzyskiem w 2021 roku), wystawa “Jej wysokość lalka” i “Dygasiński- Malczewski- Relacje”; projekty “Kultura odNowa”, “PSCK. 2.0”, Zaduszki Jazzowe, Wakacyjny Piknik Ponidziański, Wieczór Pieśni Patriotycznych z okazji 11 listopada. 

 ZDJĘCIE 7 1

 – Przez cały rok dokładaliśmy wszelkich starań i pracowaliśmy z myślą o naszym mieście Pińczowie i całej gminie. Wiemy, że jeszcze jest wiele do zrobienia. Na kolejny rok już mamy wyznaczone cele, których realizacje rozpoczynamy niebawem – podsumowuje Włodzimierz Badurak, burmistrz Pińczowa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Masz pytania? Napisz do nas:
redakcja@pinczow.com