Serwis Internetowy Miasta Pińczów

Szkoła Muzyczna zaprasza na koncert

0 komentarzy

Trasy pieszych wycieczek

Ścieżki edukacyjne (nie tylko dla młodzieży), a zarazem wspaniałe trasy na majowe wycieczki dla całej rodziny.

Wycieczki zostały opracowane przez pracowników Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych

 

1 – przyrodniczo-geologiczna ścieżka dydaktyczna “Pińczów-Skowronno”, o długości ok. 7 km,

Wymarsz z rynku ulicą Piłsudskiego w górę. Za Pałacem Wielopolskich skręcamy w lewo i idziemy około 200 m. Teraz skręcamy w prawo i idziemy trasą dla pieszych w kierunku północnym – pomiędzy dwoma wzgórzami.
Po przejściu tego krótkiego odcinka skręcamy w lewo i idziemy ulicą Przemysłową w kierunku zachodnim (mijamy Gomar, EKO-INŻ). Po dojściu do budynku PSP, przechodzimy obok figury św. Floriana i idziemy prosto drogą ? do zakrętu. Tutaj schodzimy z drogi i kierujemy się na północ, aby dojść do szczytu Garbu. Następnie skręcamy w lewo i cały czas poruszamy się skrajem wzniesienia na zachód.

 

Przystanki:

 • Punkt widokowy. Obserwacja panoramy Ponidzia
 • Roślinność kserotermiczna na trasie ścieżki dydaktycznej
 • Ogólna obserwacja piaskowni
 • Rekultywacja wyrobiska pokopalnianego
 • Odsłonięcie wapieni pińczowskich w dawnym kamieniołomie “Pińczów”
 • Punkt widokowy. Obserwacja morfologii Niecki Nidziańskiej i Garbu Pińczowskiego
 • Młody ekosystem leśny. Omówienie czynników abiotycznych ekosystemu leśnego
 • Ujęcie wody. Omówienie znaczenia wody dla życia człowieka, roślin i zwierząt
 • Biocenoza pola uprawnego
 • Florystyczny rezerwat przyrody “Skowronno”
 • Punkt widokowy. Obserwacja wsi Skowronno Dolne i Górne

1

2

3

 

 

2 – przyrodniczo-geologiczna ścieżka dydaktyczna “Bogucice – Grabowiec – Gacki – Krzyżanowice”, długości ok. 9 km,

Przyrodniczo-geologiczna ścieżka dydaktyczna w Nadnidziańskim Parku Krajobrazowym – Bogucice – Grabowiec – Gacki – Krzyżanowice.

Przystanki:

 • Kościół w Bogucicach. Figurka przydrożna, jako stały element polskiego krajobrazu
 • Kulminacja wzgórza między Bogucicami i Grabowcem
 • Północna granica rezerwatu “Grabowiec”
 • Ciepłolubne zarośla położone na północno-zachodnim krańcu lasu
 • Polana z wisienką karłowatą na południowo- zachodnim skraju lasu
 • Stanowisko dyptamu jesionolistnego, buławnika białego i lilii złotogłów
 • Zjawiska krasowe w głębi lasu
 • Podnóże ściany gipsowej. Brzeg zbiornika wodnego
 • Pomnik przyrody nieożywionej ? odsłonięcie gipsów
 • Roślinność kserotermiczna na południowej skarpie wzgórza
 • Tereny zrekultywowane na wyrobisku w Gackach
 • Jaskinia gipsowa nad stawem w Gackach
 • Rezerwat “Krzyżanowice”
 • Źródełko i strumyk
 • Cmentarz w Krzyżanowicach
 • Wieś Krzyżanowice
 • Rzeka Nida


Masz pytania? Napisz do nas:
redakcja@pinczow.com