Serwis Internetowy Miasta Pińczów

Pińczowski Klub “Pięć aSÓW” na Wielkim Boju Planszówkowym w Kielcach!

0 komentarzy

Sławne i znane postacie związane z Ziemią Pińczowską

Zbigniew Oleśnicki (1398 – 1455) herbu Dębno; biskup krakowski, kardynał.

Jan Długosz (1415 – 1480) wybitny historyk, dyplomata, duchowny, fundator licznych budowli sakralnych.

Zbigniew Oleśnicki Młodszy (ok. 1430 – 1493) podkanclerzy koronny, arcybiskup gnieźnieński i prymas Polski.

Stanisław Stalek z Pińczowa zw. Pinczovius (ok. 1518 – 1598) profesor i rektor Uniwersytetu Krakowskiego, kanonik katedralny krakowski.

Mikołaj Oleśnicki (zm. ok. 1567) poseł na sejmy, patron różnowierców.

Zofia Oleśnicka (zm. ok. 1567) rzekomo pierwsza poetka polska.

Franciszek Stankar (1501 – 1574) uczony Włoch, hebraista, wykładowca uniwersytecki, wybitny teolog i polemista reformacyjny.

Grzegorz Orszak (ok. 1520 – ok. 1567) bakałarz i rektor protestanckiego gimnazjum w Pińczowie.

Wacław z Szamotuł (ok. 1524 – ok. 1560) poeta i kompozytor, najwybitniejszy twórca polskiej muzyki renesansowej.

Andrzej Trzecieski (ok. 1525 – 1584) poeta, tłumacz, działacz reformacyjny.

Piotr Statorius-Stojeński (zm. 1591) nauczyciel i rektor gimnazjum w Pińczowie, jeden z tłumaczy Biblii.

Franciszek Lismanin (1504 – 1566) prowincjał generalny franciszkanów, prof. Uniwersytetu Krakowskiego, działacz reformacyjny.

Jan Łaski (1499 – 1560) herbu Korab; reformator religijny.

Daniel z Łęczycy (ok. 1530 – ok. 1600) wędrowny drukarz różnowierczy, potem katolicki.

Santi Gucci (ok. 1530 – ok. 1600) architekt i rzeźbiarz.

Tomasz Nikiel (zm. 1605) rzeźbiarz i przedsiębiorca budowlano-rzeźbiarski w Pińczowie.

Błażej Gocman (żył XVI/XVII w.) rzeźbiarz, kamieniarz i budowniczy.

Piotr Myszkowski (ok. 1510 – 1591) podkanclerzy koronny, biskup płocki, potem krakowski.

Zygmunt Gonzaga Myszkowski (ok. 1562 – 1615) marszałek wielki koronny, pierwszy ordynat pińczowski.

Anna Mohylanka (zm. 1666) księżniczka mołdawska, kobieta uczona, dama dworu królowej Ludwiki Marii.

Augustyn Kordecki (1603 – 1673) przeor klasztoru jasnogórskiego.

Eryk Jönson Dahlbergh (1625 – 1703) szwedzki oficer, rysownik.

Jan Kazimierz Waza (1609 – 1672) król polski w latach 1648 ? 1668, tytularny król Szwecji.

Jan Chryzostom Pasek (1636 – 1701) pamiętnikarz, żołnierz.

Eliasz z Pińczowa (ok. 1710 – 1770) lekarz, matematyk.

Hugo Kołłątaj (1750 – 1812) ksiądz, reformator szkolnictwa, polityk, pisarz i filozof.

Józef Jan Kanty Bogucicki (1747 – 1798) profesor Uniwersytetu Krakowskiego, historyk Kościoła, teolog, ksiądz.

Rektorzy Uniwersytetu Jagiellońskiego (2 poł. XVIII w. – 1 poł. XIX w.)

1. Stanisław Sebastian Mamczyński (ok. 1700 – 1761) rektor w latach 1753 – 1754 i 1759 – 1760.

2. Kazimierz Franciszek Stęplowski (ok. 1700 – 1772) rektor w latach 1762 – 1763, 1765 – 1766, 1768 – 1769.

3.  Stanisław Minocki (1734 – 1805) rektor w latach (1797 – 1805)

4. Dominik Jan Kanty Markiewicz (1761 – 1818) rektor w 1806 roku.

Michał Hieronim Juszyński (1760 – 1830) wierszopis, kaznodzieja, bibliograf

Jan Olrych Szaniecki (1783 – 1840) działacz polityczny, publicysta, adwokat.

Henryk Dembiński (1791 – 1864) generał

Stanisław Wysocki (1805 – 1868) inżynier drogowy, pionier kolejnictwa polskiego

Żeromscy Kajetan, Wincenty, Stefan h. Jelita(XIX w.) rodzina Stefana, powieściopisarza i publicysty

Melchior Buliński (1810 – 1877) ksiądz, wykładowca w seminariach duchownych Sandomierza i Warszawy, historyk Kościoła.

Kajetan Wincenty Kielisiński (1808 – 1849) rysownik, sztycharz, bibliotekarz.

Aleksander Wielopolski (1803 – 1877) wybitny polityk konserwatywny Królestwa Polskiego.

Jan Newlin Mazaraki (1840 – 1922) oficer rosyjski, rotmistrz kawalerii w powstaniu 1863 – 64 r., pamiętnikarz.

Adolf Pieńkowski ((1835 – 1866) nauczyciel, naczelnik Wydziału Policji Rządu Narodowego

Ludwik Postawka (1839 – 1923) ksiądz, dyrektor Polskiej Misji Katolickiej w Paryżu, działacz narodowy i społeczny, pamiętnikarz.

Adolf Dygasiński (1839 – 1902) powieściopisarz, publicysta ? piewca Ponidzia.

Bolesław Matuszewski (1856 – 1944) pionier filmu dokumentalnego i popularno-oświatowego, teoretyk filmu, fotograf i operator filmowy.

Bronisław Mieszkowski (1836 – 1932) proboszcz w Pińczowie, prefekt gimnazjum, kontestator zarządzeń rosyjskich władz zaborczych, pierwowzór księdza Wargulskiego z “Syzyfowych prac”.

Jan Wacław Machajski (1866 – 1926) działacz polskiego i rosyjskiego ruchu robotniczego, publicysta polityczny, przyjaciel Stefana Żeromskiego.

Bronisław Grabowski (1841 – 1900) nauczyciel i literat.

Józef Pawłowski (1890 – 1944) duchowny.

Stanisław Skurczyński (1892 – 1972) duchowny, archeolog – amator.

Władysław Siła-Nowicki (1913 ? 1994) działacz polityczny, prawnik.

Józef Bellert (1887 – 1970) lekarz I Brygady Legionów, dyrektor szpitala powiatowego w Pińczowie.

Michał Roch Gnoiński – ur. 11 września 1886 roku w Krzyżanowicach, zm. 11 listopada 1965 roku w Warszawie -polski inżynier górnik, pułkownik artylerii Wojska Polskiego, wojewoda krakowski, senator w II Rzeczypospolitej.

Jarosław Generowicz (1897 – 1947) lekarz, dyrektor szpitala w Pińczowie.

Daniel Olech (1899 – 1873) nauczyciel, inżynier leśnik, założyciel słynnej pińczowskiej winnicy.

Władysław Król (1915 – 1985) lekarz i uczony.

Marian Toporowski (1901 – 1971) krytyk literacki, bibliograf, tłumacz.

Wiesław Prażuch (1925 – 1992) fotografik, współtwórca polskiej szkoły fotoreportażu.

Wiesław Kolankowski (1929 – 1987) dyrektor Filharmonii Krakowskiej.

Krzysztof Bucki (1936 – 1983) artysta malarz, pedagog.

Józef Morton (1911 – 1994) prozaik.

Jan Górecki (1923 – 1999) fotografik dokumentalista, społeczny opiekun zabytków.

Kazimierz Świątek (ur. 21.10.1914) kardynał metropolita mińsko-mohylewski i administrator apostolski diecezji pińskiej na Białorusi, sybirak.

Andrzej Pęczalski (1947 – 2013) – fotografik, związany z Kielecką Szkoła Krajobrazu. 

 

Muzeum Regionalne w Pińczowie


Masz pytania? Napisz do nas:
redakcja@pinczow.com